Daily Religious Programs Performed


Monday to Friday

Morning Diwan
04.40 am - 05.40 am | Nitnem 5 Baniyaa
05.40 am - 06.40 am | Kirtan Asa Ki Var
06.40 am - 06.50 am | Ardaas & Hukum
06.50 am - 07.00 am | Katha

Evening Diwan
05.30 pm - 06.00 pm | Nitnem Rehraas
06.00 pm - 06.20 pm | Kirtan
06.20 pm - 06.30 pm | Katha
06.30 pm - 06.40 pm | Ardaas,Hukum & Sukh Aassan

Saturday

Morning Diwan
04.40 am - 05.40 am | Nitnem 5 Baniyaa
05.40 am - 06.40 am | Kirtan Asa Ki Var
06.40 am - 06.50 am | Ardaas & Hukum
06.50 am - 07.00 am | Katha

Evening Diwan
06.15 pm - 06.45 pm | Nitnem Rehraas
06.45 pm - 07.15 pm | Kirtan (Kids)
07.20 pm - 07.45 pm | Ardaas,Hukum & Sukh Aassan

Sunday

Morning Diwan
05.30 am - 06.30 am | Nitnem 5 Baniyaa
06.30 am - 08.00 am | Kirtan Asa Ki Var
08.00 am - 08.15 am | Ardaas & Hukum
08.15 am - 09.30 am | Path Sukhmani Sahib
09.30 am - 10.00 am | Naam Simran
10.00 am - 11.15 am | Kirtan (Kids & Sangat)
11.15 am - 12.15 pm | Kirtan (Raggi Jatha)
12.15 pm - 12.40 pm | Katha (Kathavachak)
12.40 pm - 12.48 pm | Anand Sahib (Kids)
12.48 pm - 01.00 pm | Ardaas & Hukum

Evening Diwan
05.30 pm - 06.00 pm | Nitnem Rehraas
06.00 pm - 06.20 pm | Kirtan
06.20 pm - 06.30 pm | Katha
06.30 pm - 06.40 pm | Ardaas,Hukum & Sukh Aassan

Sikh Education Activities


Gurmat Sangeet Classes

Monday
04:00 pm - 05:30 pm
Keertan - Level 1 (Beginners)
Tuesday
04:00 pm - 05:30 pm
Keertan - Level 2 (Average)
Wednesday
04:00 pm - 05:30 pm
Keertan - Level 3 (Advance)
Thursday
04:00 pm - 05:30 pm
Keertan - Adults

Gurbani Santhya Classes

Monday
04:30 pm - 05:30 pm
All Ages
Tuesday
04:30 pm - 05:30 pm
All Ages
Wednesday
04:30 pm - 05:30 pm
All Ages


Gurmat Classes/Activities

Saturday
05:00 pm - 06:00 pm
All Ages
05:00 pm - 06:15 pm
Kids

Punjabi Classes

Saturday
05:00 pm - 06:00 pm
Level 3 & 4
Sunday
11:00 pm - 12:15 pm
Level 1 & 2

Services


ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ

ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
# ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ-ਲੰਬਾਈ 98 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 96 ਇੰਚ
# ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ--- ਲੰਬਾਈ 62 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 60 ਇੰਚ
# ਪਲਕਾਂ--- ਲੰਬਾਈ 30 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 20 ਇੰਚ

ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ

# ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੇਂਟਾ 551 ਡਾਲਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੋ ਜੀ ( ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ )।
# ਹਾਰ ਪਾਊਣੇ ਅਤੇ ਵਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਿਾਦਾ, ਸਿਹਰਾ, ਮੁਕਟ ਜਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੇਰੀ ਜਾ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਘੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਰੁਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਵੇਦੀ ਗਡਣੀ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਨੱਮਤ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ।
# ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹਨ।
# ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ।
# ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚ
# ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ )।
# ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ।
# ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿੰਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ (ਜਿਵੇ: ਕਿੱਲ ਗੱਡਣਾ, ਟੇਪ ਲਾਉਣੀ ਜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਜੀ)।
# ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦ ਿਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ।

Sikh Cultural Society of Metropolitan Windsor
© 2014